Kloka Ledare

Anna Jalsborn - Systembolaget

September 26, 2022 Alliator AB Season 1 Episode 16
Kloka Ledare
Anna Jalsborn - Systembolaget
Show Notes

Om ledarskap i ett statligt monopol.
 
Har det någon särskild inverkan på ledarskapet att verka i ett bolag som ägs av staten och som har lagstadgad ensamrätt på försäljning, i hela landet? Anna Jalsborn är regionchef på Systembolaget i västra Sverige och har efter femton år i organisationen tillräckligt med erfarenhet för att svara på denna och många andra frågor om ledarskap i allmänhet och ledarskap på systembolaget i synnerhet.
 
Detta och som vanligt mycket mer pratar vi om i detta avsnitt av Kloka Ledare.
 
Vill du veta mer om Alliator besök gärna vår hemsida på www.alliator.se 
 
Vill du komma i kontakt med Anna?
Du når henne på Linkedin via denna länk:
https://www.linkedin.com/in/anna-jalsborn-%E2%99%A6%EF%B8%8F-40945153/

Intervjuare:
Samuel Lindén