Kloka Ledare

Karin Hermansson - Patrix

November 28, 2022 Alliator AB Season 1 Episode 20
Kloka Ledare
Karin Hermansson - Patrix
Show Notes

Ledarskap är i ständig förändring både kulturellt och mellan generationer.
 
Karin Hermansson är VD på Patrix, ett svenskt företag som specialiserat sig på  IP Management Software. Vad det är och hur hon tänker kring ledarskap här, där och i framtiden är några ämnen som vi berör i detta avsnitt av Kloka Ledare.
 
Vill du veta mer om Alliator besök gärna vår hemsida på www.alliator.se 
 
Vill du komma i kontakt med Karin?
khn@patrix.com
 
Intervjuare:
Samuel Lindén