Kloka Ledare

Charlotta Brynger - Kulturell Intelligens

November 27, 2023 Alliator AB Season 1 Episode 30
Kloka Ledare
Charlotta Brynger - Kulturell Intelligens
Show Notes

Charlotta Brynger är en framstående expert när det gäller att förstå hur den kulturella kontexten, både din egen och dina kollegors, påverkar vår arbetsmiljö. Med omfattande erfarenhet av att arbeta i olika kulturer erbjuder hon tillsammans med oss på Alliator konkreta råd och insikter som är ovärderliga för ledare på alla nivåer.

Att inneha en position som chef och ledare är ofta utmanande i sig. Att göra det på ett framgångsrikt sätt, utan att ha en grundläggande förståelse för hur människor tänker och agerar i olika delar av världen, kan vara nästintill omöjligt.

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom detta spännande ämnesområde? Besök www.alliator.se och se när vi genomför kurser som kan passa dig och din organisation.

Intervjuare:
Samuel Lindén