Kestävästi arjessa

Saako syyllistää?

April 20, 2022 Marttaliitto Season 3 Episode 2
Kestävästi arjessa
Saako syyllistää?
Show Notes

Ympäristökriisi herättää huolta ja kuluttaminen syyllisyyden tunteita. Kestävällä tavalla toimiminen voi auttaa käsittelemään ahdistusta, ja luonnossa oleilu lisää tutkitusti hyvinvointia. Pohdimme, miten luoda lapsille myönteisiä kokemuksia, sillä he voivat olla erityisen herkkiä kokemaan ahdistusta ympäristökriisin vuoksi. Ympäristöön liittyvistä tunteista on tarpeen puhua, sanottaa niitä ja ottaa erityisesti lasten ja nuorten huoli tosissaan. Yhdessä toimeen tarttuminen lisää toiveikkuutta, muistuttaa vieraamme tietokirjailija Mikko Pelttari.