FAKTA No

Norsk lege om svært effektive legemidler for behandling. "Ta medisinen - unngå sykehus! "

June 30, 2021 Jarl Rune
FAKTA No
Norsk lege om svært effektive legemidler for behandling. "Ta medisinen - unngå sykehus! "
Show Notes

Norsk lege om svært effektive legemidler for behandling av covid-19.
Han er også krystallklar mht hvem som bør dømmes og  fengsles for kriminelle handlinger. "Ta medisinen - unngå sykehus! "