FAKTA No

Om innholdet i corona-"vaksinene", alvorlige bivirkninger, og at barn og unge presses av myndighetene til å ta disse "vaksinene". Norsk mikrobiolog svarer.

October 02, 2021 Jarl Rune
FAKTA No
Om innholdet i corona-"vaksinene", alvorlige bivirkninger, og at barn og unge presses av myndighetene til å ta disse "vaksinene". Norsk mikrobiolog svarer.
Show Notes

Hva inneholder coronavaksinene? Hvilke bivirkninger kan man få? Hvorfor bør ikke barn og unge vaksineres?  Hvorfor fortsette når det så langt er påvist 4 ganger sa mange  alvorlige bivirkninger enn da Norge stanset svineinfluensavaksinen?
Norsk mikrobiolog svarer.