FAKTA No

Lege Peter Dvergsdal om C19-medisiner, om mediesensur, og omtale av John-Arne Røttingen og Steinar Madsen.

October 23, 2021 Jarl Rune
FAKTA No
Lege Peter Dvergsdal om C19-medisiner, om mediesensur, og omtale av John-Arne Røttingen og Steinar Madsen.
Show Notes

Norsk lege forteller om  C19-medisiner og effektiv behandling,  norsk medias veto mot publisering av uøskede fakta, og om oppsiktsvekkende forhold som gjør at John-Arne Røttingen (Norges "globale helseambassadør") og Steinar Madsen (medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk)  bør ansees som kriminelle.