FAKTA No

Sykepleier forteller om meget effektiv virkning av medisinene Hydroxycloroquine og Favipiravir mot C19..

October 28, 2021 Jarl Rune
FAKTA No
Sykepleier forteller om meget effektiv virkning av medisinene Hydroxycloroquine og Favipiravir mot C19..
Show Notes

Sykepleier forteller om egen C19-sykdom, og hvilken meget effektiv og rask behandling hun fikk med tradisjonell medisin, og langtidskomplikasjoner som har oppstått hos ubehandlede (som ikke har hatt tilgang på disse medisinene).