Przemek Górczyk Podcast

Jak Technologia Zmienia Nasze Zachowanie, Produktywność, Motywacja - ft. dr Cezary Biele #77

October 19, 2022 Przemek Górczyk Season 1 Episode 77
Przemek Górczyk Podcast
Jak Technologia Zmienia Nasze Zachowanie, Produktywność, Motywacja - ft. dr Cezary Biele #77
Show Notes

🎬 Oglądaj na YouTube: https://youtu.be/ym9DuoU02z8

dr Cezary Biele z wykształcenia jest psychologiem, psychofizjologiem i biologiem, a z zamiłowania socjologiem. Interesuje się rolą emocji w interakcjach z technologią oraz wpływem nowych technologii na funkcjonowanie społeczne. Ma wieloletnie doświadczenie zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak komercyjnych badań marketingowych. Kieruje Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie poza badaniami związanymi SI i technologią smart-home realizowane są m.in. projekty dotyczące funkcjonowania ludzi w wirtualnej rzeczywistości, bezpieczeństwa dzieci w internecie, cyfrowego rodzicielstwa i perswazyjności komunikatów 3D. Po godzinach muzykuje i gotuje.

Linki: 
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/cezary-biele/
KSIĄŻKA: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-90004-5
GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.pl/citations