Przemek Górczyk Podcast

Jest To Globalne Ocieplenie Czy Nie Ma? Zmiany Klimatyczne Okiem Geomorfologa - dr Jan Reder #79

October 26, 2022 Przemek Górczyk Season 1 Episode 79
Przemek Górczyk Podcast
Jest To Globalne Ocieplenie Czy Nie Ma? Zmiany Klimatyczne Okiem Geomorfologa - dr Jan Reder #79
Show Notes

 🎬 Oglądaj na YouTube: https://youtu.be/xdFaIEZahdc

Jan Reder - Dr geomorfologii glacjalnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na podstawie rozprawy doktorskiej „Holoceńska morfogeneza stref marginalnych lodowców północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen Zachodni)”. Mgr z archeologii na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalność archeologia Polski i powszechna, na podstawie pracy magisterskiej „Próba rekonstrukcji środowiska naturalnego Grzędy Horodelskiej w oparciu o materiały archeologiczne i paleośrodowiskowe”. Mgr z geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, specjalność geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu, na podstawie pracy magisterskiej „Rzeźba i osady czwartorzędowe Dyrstaddalen (Zachodni Spitsbergen)”.

Linki:
UMCS: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2307,pl.html
Mapa wiatrów na żywo: https://www.windy.com/
Wywiad z Wojciechem Janickim: https://youtu.be/zlThx8mZHNA