Przemek Górczyk Podcast

#208 Zaczynają Rozmowę Od Odcięcia Palców, Czym Jest Narkotyk Zombie? - dr hab. Piotr Chomczyński

October 05, 2023 Przemek Górczyk Season 1 Episode 208
Przemek Górczyk Podcast
#208 Zaczynają Rozmowę Od Odcięcia Palców, Czym Jest Narkotyk Zombie? - dr hab. Piotr Chomczyński
Show Notes

Twoja Marka x Przemek Górczyk Podcast? Śmiało pisz na maila: dropuje@gmail.com. Razem wymyślimy coś fajnego. Co dwie głowy, to nie jedna. :)

Dodatkowe materiały znajdziesz tutaj: https://www.instagram.com/przemekgorczyk/

🎬 🗣️ Oglądaj i komentuj na YouTube: https://youtu.be/DwfsyR9KMDI


Profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych, Katedra Socjologii Sztuki
Akademia Nauk Stosowanych w Pile im. Stanisława Staszica
Katedra Kryminalistyki

Socjolog, kryminolog lider zespołu badawczego w Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w Katedrze Socjologii Sztuki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Interesuje się socjologią dewiacji oraz metodologią badań etnograficznych prowadzonych w trudnym terenie.

Od 2015 prowadzi badania etnograficzne nad przestępczością karteli narkotykowych w Meksyku. Przeprowadzał także wywiady wśród osób osadzonych w zakładach korekcyjnych dla dorosłych i nieletnich w Meksyku, Hondurasie, Niemczech, Ekwadorze i Ukrainie. Przy pomocy kryminologów ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku stworzył koncepcję kolektywnej trajektorii i odrzucenia piętna, które zostały opublikowane w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu kryminologii i socjologii. Jest autorem i współautorem licznych publikacji zagranicznych, a także współredaktorem podręcznika z Kryminologii, który ukaże się niebawem nakładem PWN.

Linki:
Najważniejsze prace badawcze: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Chomczynski3
Profil naukowy: https://ktfp.academia.edu/PiotrChomczy%C5%84ski
TikTok: https://www.tiktok.com/@piotrchomczynski