Korpspodden

Synsing før Siddis

November 02, 2021 Andreas Heier Røe og Viggo Bjørge Season 2 Episode 3
Synsing før Siddis
Korpspodden
More Info
Korpspodden
Synsing før Siddis
Nov 02, 2021 Season 2 Episode 3
Andreas Heier Røe og Viggo Bjørge

Andreas snakker om og synser litt omkring elitekorpsenes konserter i Siddis Brass.

Support the Show.

Show Notes

Andreas snakker om og synser litt omkring elitekorpsenes konserter i Siddis Brass.

Support the Show.