Korpspodden

Spennende siddiskonserter i lavere divisjoner

November 04, 2021 Andreas Heier Røe og Viggo Bjørge Season 2 Episode 4
Korpspodden
Spennende siddiskonserter i lavere divisjoner
Show Notes

Andreas leser gjennom Siddisprogrammet for lavere divisjoner og trekker frem noen av korpsene med ekstra spennende programvalg.

Support the show