5G – er det farlig?
SIKRE KILDER - en podkast om stråling
More Info
SIKRE KILDER - en podkast om stråling
5G – er det farlig?
Nov 17, 2021 Season 1 Episode 3
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Hva er myndighetenes oppgaver når det gjelder 5G?

Hva er det som er så bra med 5G? 

Noen mennesker hevder de er plaget av stråling fra elektromagnetiske felt, men hvis dette ikke kan forklares vitenskapelig - hva er det som gjør folk syke da?

Noen hevder at vi har for høye grenseverdier sammenlignet med andre land - hva er det vi baserer grenseverdiene våre på?