Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 9 - Konflikt og endring

March 15, 2022 Tidsskriftet Fysioterapeuten
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 9 - Konflikt og endring
Show Notes

Hvordan kan vi skape rom for læring og faglig utvikling fra uenighetene som oppstår når en uhorvelig mengde forskningsbasert kunnskap skal vurderes av et stort antall mennesker med vidt forskjellige erfaringer og synspunkter?
Hvorfor oppleves det vanskelig å stå frem med sin faglige mening?
Og hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å endre oss?

I denne episoden snakker vi med psykologspesialist Asle Thude Elen om dette og mer!