Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 1 - Myter og sannheter

July 15, 2021 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 1
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 1 - Myter og sannheter
Show Notes

I den første offisielle episoden av lateralt og medialt forteller Martin og Joakim om historien bak, og målsetningen med, fagessayet "Den gylne middelvei innen nevrologisk fysioterapi». Deretter diskuteres forskning innenfor nevroplastisitet og «aktive ingredienser» i rehabilitering opp mot resultatene fra observasjonsstudier som har kartlagt hva behandlere innen nevrologisk fysioterapi egentlig bruker tiden på. Tilslutt stilles det spørsmål ved gamle myter og vedtatte "sannheter" innenfor nevrologisk fysioterapi - som ikke nødvendigvis støttes av dagens kunnskapsgrunnlag.