Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 2 - Replikasjonskrisen

August 15, 2021 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 2
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 2 - Replikasjonskrisen
Show Notes

Noe av poenget med forskning, er at studier kan replikeres - eller reproduseres. Store problemer oppstår dermed når "fantastiske" studier ikke kan replikeres med tilsvarende resultater. Hva kan ha skjedd?

Når kunnskapsgrunnlaget endres, bør våre faglige synspunkter gjøre det samme. Eller er det ikke så enkelt? Hvordan revurderer vi våre egne meninger? Kan vi stole på resultatene i all forskning? Har du hørt om replikasjonskrisen - og hva kan denne gjøre med vårt syn på forskningsbasert kunnskap?