Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 3 - På skuldrene til pionérene

September 15, 2021 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 3
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 3 - På skuldrene til pionérene
Show Notes

Fundamentet i fysioterapi har i stor grad blitt bygget opp gjennom et monumentalt stykke arbeid fra et knippe oppofrende pionérer. Grunnlaget i profesjonen har således blitt preget av observasjoner, erfaringer, tanker og valg gjort av et fåtall individer, og spørsmålet blir jo fort; hvordan kan vi tilnærme oss en kritisk vurdering av dette? Er det i det hele tatt mulig å etterprøve disse kliniske observasjonene som har påvirket fagets tidligere veivalg?

Gjennom historien til Freddy Kaltenborn skal vi se hvordan et utrettelig arbeid kombinert med noen litt overraskende eksterne innflytelser har påvirket utviklingen av manuellterapien slik vi kjenner den i Norge. Selv om vi må behandle arbeidet som er nedlagt i utviklingen av fagfeltet med respekt, er det også viktig at vi stopper opp og gjør oss noen refleksjoner om utfordringer og svakheter ved vårt fundament.

Hvor går veien videre for fysioterapi?

Hva nå?