Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 4 - Den biopsykososiale modellen - skal vi følge den ukritisk?

October 15, 2021 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 4
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 4 - Den biopsykososiale modellen - skal vi følge den ukritisk?
Show Notes

Skal vi følge den biopsykososiale modellen ukritisk? Og hvordan skal vi etterleve den?
Den biopsykososiale modellen er - for mange - så sammenflettet med fysioterapeuters forståelse av pasienten at den fort kan brukes ukritisk. Som vi tidligere har snakket om i podcasten ønsker vi å sette fokus på hva som er fundamentet i fysioterapeuters profesjon - både styrker og svakheter. Således kan ordene til den berømte filosofen og psykiateren Karl Jaspers fungere som fyrlykten i denne episodens kritiske vurdering av den biopsykososiale modellen: “We need to be aware of what methods we use, their strengths and their limitations, and why we use them”.