Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 5 - Norsk psykomotorisk fysioterapi - en særnorsk tradisjon med usikker effekt?

November 15, 2021 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 5
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 5 - Norsk psykomotorisk fysioterapi - en særnorsk tradisjon med usikker effekt?
Show Notes

I denne episoden gjennomgås norsk psykomotorisk fysioterapi. Et fagfelt der det nærmest finnes flere mastergradsutdanninger enn effektstudier. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i stor grad på observasjoner, fortolkninger, erfaringer, opplevelser og meninger. Er dette godt nok? Hvor går veien videre? Pasientgrunnlaget er der, men er norsk psykomotorisk fysioterapi løsningen? Eller finnes det mer effektive alternativer?