Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 6 - Kloke valg

December 15, 2021 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 6
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 6 - Kloke valg
Show Notes

Hvordan kan man som helsepersonell vurdere om valgene man tar faktisk er til det beste for pasientene?

Med utgangspunkt i “Kloke valg” kampanjen kaster vi et blikk på situasjoner som fysioterapeuter kan komme bort i, der våre valg av undersøkelse og behandling kan fremme eller begrense unødvendige tiltak og medisinsk overaktivitet. Vi diskuterer utfordringer ved bildediagnostikk, og fysioterapeuters bruk av injeksjonsbehandling.

Fremover vil vi fortsette å kritisk vurdere forskjellige tiltak og intervensjoner fysioterapeuter benytter i sin kliniske praksis. Dette vil vi gjøre for å skape en samtale innad i profesjonen om hvilke av valgene man i dag tar som er “kloke”, og hvilke som kanskje ikke er det - slik at fysioterapeuter - og annet helsepersonell - forhåpentligvis kan gjøre “klokere valg” i fremtiden!