Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Episode 7 - Triggerpunkter – årsak eller symptom?

January 15, 2022 Tidsskriftet Fysioterapeuten Season 1 Episode 7
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Episode 7 - Triggerpunkter – årsak eller symptom?
Show Notes

Forskere har i over 70 år stått under den samme «lyskasteren» og forsøkt å bekrefte ulike teorier om triggerpunkter gjennom utprøving av en rekke ulike hypoteser, men har fortsatt ikke har klart å finne og bekrefte en fysiologisk forklaring på fenomenet. Er det kanskje sånn at lyskasteren man har lett under lyser mot et sted vi aldri kommer til å finne svaret? Leter vi på feil sted?