Kvartalet

Kvartalet | Specialavsnitt: Räntor och ränterisker (i samarbete med Nordkap)

July 05, 2022 Fråga Lou AB Season 5 Episode 1
Kvartalet
Kvartalet | Specialavsnitt: Räntor och ränterisker (i samarbete med Nordkap)
Show Notes

Det är snart dags för en ny säsong av Kvartalet och vi tjuvstartar den med ett specialavsnitt om en av fastighetsbranschens just nu viktigaste och mest aktuella frågor, nämligen räntor och ränterisker. Efter att branschen länge levt i den bästa av världar med försvinnande räntor och stadigt fallande avkastningskrav har vi nu nått en brytpunkt där inflationen tagit fart och världens centralbanker har börjat höja sina styrräntor i en rask takt, mycket snabbare än någon trott. Hur ska man som fastighetsbolag tänka kring räntor och ränterisken? 

Den frågan svarar experterna Johanna Sanderi och Stefan Juhlin på i samtal med Sverrir Thór.

Detta avsnitt av Kvartalet görs i samarbete med Nordkap AB (https://www.nordkap.se).