Kvartalet

Kvartalet | Ilija Batljan om SBB:s K2 2022

July 21, 2022 Fråga Lou AB Season 5 Episode 12
Kvartalet
Kvartalet | Ilija Batljan om SBB:s K2 2022
Show Notes

Det är dags för Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, att sätta sig i heta stolen och kommentera bolagets resultat för andra kvartalet 2022. SBB levererar starkt driftnetto och förvaltningsresultat men gör trots det en förlust för kvartalet då man redovisar stora orealiserade värdeförändringar på en rad poster. Under kvartalet, och efter dess utgång,  har man varit mycket aktiva säljare på transaktionsmarknaden, vi diskuterar strategin för avyttringar samt den finansiella strategin.

Intervjun görs av Sverrir Thór (Fråga Lou), snabbanalys av Niclas Höglund (JLL) och musik och redigering av Mats Ingemansson (Beppo).