Kvartalet

Kvartalet | Sverker Källgården om Cibus K2 2022

July 25, 2022 Fråga Lou AB Season 5 Episode 13
Kvartalet
Kvartalet | Sverker Källgården om Cibus K2 2022
Show Notes

Cibus Nordics vd Sverker Källgården är återigen med i Kvartalet och kommenterar bolagets resultat för andra kvartalet 2022. Cibus gör ett starkt kvartal i en mer utmanande marknad men då bolagets hyresgäster nästan uteslutande är aktörer som inte påverkas till någon större grad av inflation ser bolaget ingen förhöjd risk för vakanser eller intäktsbortfall. Cibus räntekostnader har ökat något men den finansiella ställningen är stark.

Intervjun görs av Sverrir Thór (Fråga Lou), snabbanalys av Niclas Höglund (JLL) och musik och redigering av Mats Ingemansson (Beppo Ljudproduktion).