Over Onderwijs & Opvoeding

Innovaties in de jeugdzorg: veilig oefenen met een virtual reality bril

May 02, 2022 Universiteit van Amsterdam / UvA / Pedagogische en Onderwijswetenschappen Episode 7
Over Onderwijs & Opvoeding
Innovaties in de jeugdzorg: veilig oefenen met een virtual reality bril
Show Notes

Het zijn twee begrippen die je misschien niet snel aan elkaar zult koppelen: innovaties en jeugdzorg, maar het tegendeel is waar. Denk bijvoorbeeld aan een onlinewereld waar kinderen middels rollenspellen kunnen oefenen met ondersteuning van een behandelaar. Of het gebruik van virtual reality om heel specifiek hulp te kunnen bieden wanneer een kind agressief begint te worden. De vraag in deze podcast is: Hoe werkt dit in de praktijk? En hoe doe je hier als wetenschapper onderzoek naar?

Gasten in de studio zijn:

 Bram Orobio de Castro is hoogleraar orthopedagogiek bij de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Bram doet onderzoek naar de ontwikkeling van gedragsproblemen en hoe we effectieve methoden kunnen ontwikkelen om antisociaal en afwijkend gedrag bij kinderen tegen te gaan.

 Anouk van Dijk is universitair docent aan dezelfde afdeling. Anouk doet onderzoek naar agressieve gedragsproblemen en hoe die ontstaan en behandeld kunnen worden. Ze onderzoekt waarom ruim de helft van deze jeugdigen voortijdig stopt met de behandeling, en hoe therapeuten kunnen aansluiten bij de motivatie van jeugdigen om voortijdige uitval te voorkomen.

 Wieteke Hiemstra is gezondheidszorg psycholoog en werkzaam bij RIOzorg als regiebehandelaar en onderzoekscoördinator. Daar doet ze binnen de GGZ onderzoek en behandeling met kinderen, jongeren en hun ouders. 

 Voor meer informatie check www.yourskillstraining.nl