SoCast - Een podcast over Belgisch arbeidsrecht

Automatische loonindexeringen in België

April 22, 2022 Sotra Avocats - Advocaten Season 2 Episode 2
Automatische loonindexeringen in België
SoCast - Een podcast over Belgisch arbeidsrecht
More Info
SoCast - Een podcast over Belgisch arbeidsrecht
Automatische loonindexeringen in België
Apr 22, 2022 Season 2 Episode 2
Sotra Avocats - Advocaten

Tijdens deze Podcast geeft advocaat Johanna Verelst toelichting bij het mechanisme van automatische loonindexeringen in België.

Zij beantwoordt onder andere de volgende vragen: 

  • Hebben alle werknemers in België recht op loonindexering en zijn deze regels voor alle werknemers dezelfde?
  • Hoe werkt het mechanisme concreet?
  • Hoe pakken werkgevers discretionaire loonsverhogingen aan, gelet op het ongeziene inflatieniveau?
  • Enz.
Show Notes

Tijdens deze Podcast geeft advocaat Johanna Verelst toelichting bij het mechanisme van automatische loonindexeringen in België.

Zij beantwoordt onder andere de volgende vragen: 

  • Hebben alle werknemers in België recht op loonindexering en zijn deze regels voor alle werknemers dezelfde?
  • Hoe werkt het mechanisme concreet?
  • Hoe pakken werkgevers discretionaire loonsverhogingen aan, gelet op het ongeziene inflatieniveau?
  • Enz.