SoCast - Een podcast over Belgisch arbeidsrecht

Ingrijpende wijzigingen in de antidiscriminatiewetgeving

March 23, 2023 Sotra Avocats - Advocaten Season 3 Episode 3
Ingrijpende wijzigingen in de antidiscriminatiewetgeving
SoCast - Een podcast over Belgisch arbeidsrecht
More Info
SoCast - Een podcast over Belgisch arbeidsrecht
Ingrijpende wijzigingen in de antidiscriminatiewetgeving
Mar 23, 2023 Season 3 Episode 3
Sotra Avocats - Advocaten

Tijdens deze Podcast geeft Karel Devloo toelichting bij een aantal recente wijzigingen in de antidiscriminatiewetgeving, meer bepaald de versoepeling van het beschermingsmechanisme tegen represailles van de werkgever.

Deze nieuwigheden worden toegelicht aan de hand van 3 punten:

  • De strikte formaliteiten om beschermd te zijn tegen ontslag, vallen grotendeels weg;
  • Veel meer personen zullen in aanmerking komen voor een beschermd statuut;
  • De werkgever die wil overgaan tot ontslag van een beschermde werknemer, zal zich nog meer dan vroeger moeten steunen op feiten die volledig losstaan van de vermeende discriminatie.
Show Notes

Tijdens deze Podcast geeft Karel Devloo toelichting bij een aantal recente wijzigingen in de antidiscriminatiewetgeving, meer bepaald de versoepeling van het beschermingsmechanisme tegen represailles van de werkgever.

Deze nieuwigheden worden toegelicht aan de hand van 3 punten:

  • De strikte formaliteiten om beschermd te zijn tegen ontslag, vallen grotendeels weg;
  • Veel meer personen zullen in aanmerking komen voor een beschermd statuut;
  • De werkgever die wil overgaan tot ontslag van een beschermde werknemer, zal zich nog meer dan vroeger moeten steunen op feiten die volledig losstaan van de vermeende discriminatie.