Những tháng năm hạnh phúc

#14 Chuyện từ Paris trở về Sài Gòn

May 03, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#14 Chuyện từ Paris trở về Sài Gòn
Show Notes

Để mở đầu chuỗi những câu chuyện, có lẽ sẽ đi từ việc rời nước Pháp trở lại Việt Nam và chọn Sài Gòn định cư đến bây giờ của Danh.
Đây cũng là một đoạn phỏng vấn của mình trên chương trình Coffee Talk cách đây không lâu. Có nguyên một đoạn giới thiệu về Danh nữa đó ^^