Những tháng năm hạnh phúc

#16 Truyền thông cá nhân trên Mạng xã hội

May 15, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#16 Truyền thông cá nhân trên Mạng xã hội
Show Notes

Smartphone, mạng xã hội ... là những từ khoá ngày nay; nhìn quanh chẳng ai thiếu nổi. Bất cứ ai, mọi nơi đều có thể chia sẻ đủ thứ cảm xúc, hình ảnh cá nhân đến những thông tin, kiến thức ... bổ béo hay độc hại cũng vô chừng. Những nghề mới của thế kỷ 21 xuất hiện như tiktoker, youtuber ... và trở thành mục tiêu tìm kiếm danh vọng, tiền bạc cho giới trẻ. Ừ thì làm truyền thông cá nhân trên mạng đi, ai biết mất gì đâuuu!?