Những tháng năm hạnh phúc

#18 Chuyện những ông thầy "hiện đại"

September 11, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#18 Chuyện những ông thầy "hiện đại"
Show Notes

Trò chuyện với Tấn Phong - 10 năm kinh nghiệm giảng dạy ngành Tài Chính bậc đại học - chia sẻ về cách ứng xử nơi giảng đường. 
Làm sao điều chỉnh tác phong ăn mặc, tóc tai, trang sức cho vừa gần gũi vừa ra dáng giảng viên? Cách ứng xử với học viên/sinh viên trong thời 4.0 như thế nào?