Những tháng năm hạnh phúc

#20 Dễ hiểu lắm - Lạm phát và suy thoái

September 25, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#20 Dễ hiểu lắm - Lạm phát và suy thoái
Show Notes

Có những thứ hiển hiện trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản thôi, vì có thể chỉ cần gắng nó với một khía cạnh xung quanh mình, hiểu được, áp dụng được... 
Người ta cứ nói về kinh tế vĩ mô, như chuyện ở trên trời.; nhưng không nó đang xuất hiện ở trên chính ổ bánh mì bạn đang cầm trên tay. 
Hôm nay mình cũng tìm hiểu về Lạm phát và Suy thoái nhé!