Những tháng năm hạnh phúc

#21 Khi tim mệt, chân mỏi, cứ "mặc kệ nó" đi

September 28, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#21 Khi tim mệt, chân mỏi, cứ "mặc kệ nó" đi
Show Notes

Khi quá mệt, dừng  chân lại nghỉ không  phải là sự đầu hàng mà là nghỉ ngơi tạm  thời, để  hồi sức sau chặng đua đường trường.