Những tháng năm hạnh phúc

#22 Wellbeing - Căng thẳng tài chính

October 10, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#22 Wellbeing - Căng thẳng tài chính
Show Notes

Cuộc sống này không thể thiếu tiền - Đó là sự thật không thể chối cãi hay né tránh. Đôi khi nó trở thành áp lực, căng thẳng dù chúng ta đang có ít tiền hay nhiều tiền. 
Nhìn rõ những căng thẳng tài chính để kiểm soát nó tốt hơn, chính là những bước khởi động đầu tiên để "cảm nhận hạnh phúc"