Những tháng năm hạnh phúc

#23 Dễ hiểu lắm - Tính thanh khoản

October 31, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#23 Dễ hiểu lắm - Tính thanh khoản
Show Notes

Chúng ta từng nghe nhiều đến cụm từ "thanh khoản"? 
Vậy bản chất thanh khoản là gì? Thể hiện trong việc quản lý tài sản và quản lý tài chính như thế nào? 
Mời các bạn đón nghe!