Những tháng năm hạnh phúc

#4 Trò chuyện với chị Quỳnh Trang - một cựu Pháp có nhiều hoạt động cộng đồng tích cực

July 29, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#4 Trò chuyện với chị Quỳnh Trang - một cựu Pháp có nhiều hoạt động cộng đồng tích cực
Show Notes

- Hạnh phúc muôn nơi - Chuyên mục gặp gỡ những nhân vật, chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện đời thường đi đến niềm vui, hạnh phúc- 
#1. Mình xin mời mọi người cũng lắng nghe trò chuyện giữa Danh và chị Quỳnh Trang - cũng là một cựu Du học sinh Pháp. Hai chị em đã cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp khi còn ở Pháp và quan trọng nhất là những chia sẻ tích cực về một cuộc sống năng động, hết mình đóng góp cho xã hội, mang giá trị tinh thần đẹp trong mùa dịch.