Những tháng năm hạnh phúc

#5 Hạnh phúc dưới chân mình - Chúng ta sau này...

July 31, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#5 Hạnh phúc dưới chân mình - Chúng ta sau này...
Show Notes

Sau này vẫn là chuyện của tương lai; chúng ta sau này sẽ lại còn có sau này nữa. Bởi thế chẳng thể phân bua thiệt hơn, biết đã trọn vẹn những gì đã có, đã từng…