Những tháng năm hạnh phúc

#7 Trò chuyện với bạn Ái Linh - 10 năm trở lại... tuổi trẻ

August 04, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#7 Trò chuyện với bạn Ái Linh - 10 năm trở lại... tuổi trẻ
Show Notes

Hội ngộ cùng cô bạn hơn 10 năm trở lại, nhắc nhớ về những kỷ niệm tuổi trẻ và thời sinh viên nhiều thú vị. Đặc biệt những quan điểm cởi mở về giáo dục và người trẻ hiện đại.