Những tháng năm hạnh phúc

#8 Hạnh phúc dưới chân mình - Thần tình yêu và thần tâm hồn

August 07, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#8 Hạnh phúc dưới chân mình - Thần tình yêu và thần tâm hồn
Show Notes

Hãy nhìn lên bầu trời có rất nhiều đám mây, những cơn gió nhẹ loạn xạ, sẽ có lúc bạn gặp được đám mây của mình, cũng có lúc bạn bị đổi hướng với cơn gió lạ… 
Khi chúng ta có sự rung cảm, điều đó đã là may mắn. Khi con tim còn đập nhịp nhàng, còn tươi vui qua tháng ngày đó đã là hạnh phúc.