Những tháng năm hạnh phúc

#11 Hạnh phúc dưới chân mình - Bức thư số 21

September 06, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#11 Hạnh phúc dưới chân mình - Bức thư số 21
Show Notes

Sau tất cả những lời ngọt ngào, hành động âu yếm, vui say mặn nồng thì đó còn là trách nhiệm sống; sự tử tế mà mỗi người dành cho nhau trên mỗi quãng đường đời.
Và mối quan hệ nào của hiện tại, cũng cần cho nó một ngã rẽ tương lai...