Những tháng năm hạnh phúc

#12 Ký ức Âu Châu - Paris những mùa yêu

September 09, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#12 Ký ức Âu Châu - Paris những mùa yêu
Show Notes

Một mùa Thu vàng úa lại trở về với Paris. 
Sông Seine, tháp Eiffel đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình, đẹp đẽ cũng có, dang dở cũng nhiều. Em chợt nhớ ra những ký ức xa xôi ấy...