Skrivesnakk

17. Å skrive saman med Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug

May 03, 2022 Sunniva Relling Berg
17. Å skrive saman med Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug
Skrivesnakk
More Info
Skrivesnakk
17. Å skrive saman med Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug
May 03, 2022
Sunniva Relling Berg

Dei ville skrive bøker som kunne slukast på same måte som ein tv-serie. Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug har skrive bokserien Halve kongeriket, som snart kjem på Netflix. Dei hata gruppearbeid på skulen, men i dette skrivesamarbeidet treng dei kvarandre og resultatet blir betre. Kva er eigentleg fordelen med å plotte saman? Og kva skjer om den eine vil ha med noko i boka, når den andre ikkje vil? Dei føler dei skriv i motvind, når dei skriv for ungdom og den finaste tilbakemeldinga dei får, er når ungdom seier dei ikkje klarer å legge boka frå seg.

Bøker i Halve kongeriket-serien:

  • Audiens
  • På tronen
  • Drømmeprinsen
  • Arvingen
Ta gjerne kontakt!
Instagram: @sunnivarb
E-post: skrivesnakk@gmail.com
Nettside: sunnivaberg.no

Musikk: Simon Relling Berg
Grafisk design: Vidar Flak

Abonner, gi stjernekast eller skriv ein omtale i iTunes
Ta gjerne kontakt!
Instagram: @sunnivarellingberg
E-post: skrivesnakk@gmail.com
Nettside: sunnivaberg.no

Musikk: Simon Relling Berg
Grafisk design: Vidar Flak

Abonner, gi stjernekast eller skriv ein omtale i iTunes

Show Notes

Dei ville skrive bøker som kunne slukast på same måte som ein tv-serie. Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug har skrive bokserien Halve kongeriket, som snart kjem på Netflix. Dei hata gruppearbeid på skulen, men i dette skrivesamarbeidet treng dei kvarandre og resultatet blir betre. Kva er eigentleg fordelen med å plotte saman? Og kva skjer om den eine vil ha med noko i boka, når den andre ikkje vil? Dei føler dei skriv i motvind, når dei skriv for ungdom og den finaste tilbakemeldinga dei får, er når ungdom seier dei ikkje klarer å legge boka frå seg.

Bøker i Halve kongeriket-serien:

  • Audiens
  • På tronen
  • Drømmeprinsen
  • Arvingen
Ta gjerne kontakt!
Instagram: @sunnivarb
E-post: skrivesnakk@gmail.com
Nettside: sunnivaberg.no

Musikk: Simon Relling Berg
Grafisk design: Vidar Flak

Abonner, gi stjernekast eller skriv ein omtale i iTunes
Ta gjerne kontakt!
Instagram: @sunnivarellingberg
E-post: skrivesnakk@gmail.com
Nettside: sunnivaberg.no

Musikk: Simon Relling Berg
Grafisk design: Vidar Flak

Abonner, gi stjernekast eller skriv ein omtale i iTunes