Het Springuur

Het Springuur #6 - Computationeel denken

December 13, 2021 Lab9 Education Season 1 Episode 6
Het Springuur #6 - Computationeel denken
Het Springuur
More Info
Het Springuur
Het Springuur #6 - Computationeel denken
Dec 13, 2021 Season 1 Episode 6
Lab9 Education

Computationeel denken…wat betekent dat? Moet iedere leerkracht dit in de lessen kunnen integreren? Of zal dat enkel de taak zijn van de leerkracht informatica of wiskunde?  Moeten alle leerlingen deze vaardigheid aangeleerd worden? We bespreken de verschillen tussen unplugged, block en tekst programmeren. We hebben het ook over de Swift code, ontwikkeld door Apple. Welke bronnen kunnen leerkrachten hiervoor raadplegen? We spreken ook even met Kristof De Beer, leerkracht STEM in het Sint-Jozef Sint-Pieter te Blankenberge. We eindigen met een zeer interessante rubriek over Augmented Reality.

Bronnen :
Opdrachten (Shortcuts) [link]
CodeSpark [link]
Scratch [link]
Tynkercad [link]
Swift Playgrounds [link]
Leren Programmeren 1 & 2 [link]
Lego Mindstorms [link]
OSMO [link]
Sphero EDU [link]
Quiver [link]
Virtuali-Tee [link]
Meten [link]
Reality Composer [link]

Youtube kanalen en andere bronnen
Martin Coutts [YouTube-link]
Apple Teacher [link]


Websites van Nederlandstalige APLS :
Suzanne Lustenhouwer [link]
Björn Carreyn [link]
Boeken van Elke De Bree [link]
Philip Everaerts [link]

Show Notes

Computationeel denken…wat betekent dat? Moet iedere leerkracht dit in de lessen kunnen integreren? Of zal dat enkel de taak zijn van de leerkracht informatica of wiskunde?  Moeten alle leerlingen deze vaardigheid aangeleerd worden? We bespreken de verschillen tussen unplugged, block en tekst programmeren. We hebben het ook over de Swift code, ontwikkeld door Apple. Welke bronnen kunnen leerkrachten hiervoor raadplegen? We spreken ook even met Kristof De Beer, leerkracht STEM in het Sint-Jozef Sint-Pieter te Blankenberge. We eindigen met een zeer interessante rubriek over Augmented Reality.

Bronnen :
Opdrachten (Shortcuts) [link]
CodeSpark [link]
Scratch [link]
Tynkercad [link]
Swift Playgrounds [link]
Leren Programmeren 1 & 2 [link]
Lego Mindstorms [link]
OSMO [link]
Sphero EDU [link]
Quiver [link]
Virtuali-Tee [link]
Meten [link]
Reality Composer [link]

Youtube kanalen en andere bronnen
Martin Coutts [YouTube-link]
Apple Teacher [link]


Websites van Nederlandstalige APLS :
Suzanne Lustenhouwer [link]
Björn Carreyn [link]
Boeken van Elke De Bree [link]
Philip Everaerts [link]