Kommunikation för 2000-talet Podcast Artwork Image

Kommunikation för 2000-talet

Matts Skagshöj

I Podcasten Kommunikation för 2000-talet –till vilken nytta och för vem? diskuterar vi dagens syn på kommunikation och ger exempel på hur alla vi som verkar inom området kan arbeta på ett nytt sätt, integrerat i dagens samhälle där vi tar ansvar för vår omvärld.Genom podden vill vi bereda väg för en ny kommunikationsera, fri från influenser från medievärlden, reklam- och marknadsföringsteorier och ekonomiska begreppsförklaringar, en profession och vetenskap som står på egna ben och där kommunikatören, genom sitt arbetssätt och användande av ny kunskap, ses som en resurs för organisationen och för medborgaren.Vi utgår i första hand från kommunikation i offentlig verksamhet i våra exempel, eftersom det är där de flesta kommunikatörerna verkar.Vi som står bakom podden – Matts Skagshöj, verksam vid Högskolan i Halmstad med mångårig erfarenhet av kommunikationsutbildningar och Udo Metz, praktisk utövare inom området sedan 1979Välkommen att lyssna och diskutera med oss!Originalmusik jingel: Ann-Louise Liljedahl
Episodes