Bibeln idag podcast

Relationer över generationsgränserna, del 2 Här för att stanna, Maria Furusand

December 22, 2020 Bibeln idag
Bibeln idag podcast
Relationer över generationsgränserna, del 2 Här för att stanna, Maria Furusand
Show Notes
Andra delen i våra serie om Här för att stanna. Vi samtalar med Maria Furusand pastor i Folkungakyrkan om vad det kan innebära att skapa relationer över generationsgränserna och varför vi tror att vi är bättre på det än vi kanske egentligen är.Här för att stanna är Bibeln idags projekt för att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer. Projektet lanserades februari 2020 och har under året arbetat med att studera vad det är som hjälper unga till att utbrista att man är #härförattstanna.Du kan lära dig mer via härförattstanna.se.