Bibeln idag podcast

Familjen som hjärtat, del 1 Här för att stanna, Ingela Wahl

December 18, 2020 Bibeln idag
Bibeln idag podcast
Familjen som hjärtat, del 1 Här för att stanna, Ingela Wahl
Show Notes
Första delen i våra serie om Här för att stanna. Vi samtalar med Ingela Wahl från Kings kids om vikten av familjen/hemmet för ett barn. Här för att stanna är Bibeln idags projekt för att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer. Projektet lanserades februari 2020 och har under året arbetat med att studera vad det är som hjälper unga till att utbrista att man är #härförattstanna.Du kan lära dig mer via härförattstanna.se.