Bibeln idag podcast

Idrotten som brygga ut i samhället, intervju med Mattias Ottestig från KRIK

May 21, 2020 Bibeln idag
Bibeln idag podcast
Idrotten som brygga ut i samhället, intervju med Mattias Ottestig från KRIK
Show Notes
KRIK, Kristen Idrottskontakt, är en ideell ungdomsorganisation som vill förena glädjen i idrotten med glädjen i den kristna tron. KRIK vill skapa trygga, positiva och inkluderande miljöer präglade av idrottsglädje, trosglädje och livsglädje.Hör ledare Mattias Ottestig berätta om sin resa, de tidiga åren och hur han önskar vara en positiv kraft i samhället och kyrkan idag.