Bibeln idag podcast

Hemmakyrka? Vi talar om hur man kan mötas över generationsgränserna med Elin Redin, en av redaktörerna för det nya materialet Hemmakyrka.

April 03, 2019 Bibeln idag
Bibeln idag podcast
Hemmakyrka? Vi talar om hur man kan mötas över generationsgränserna med Elin Redin, en av redaktörerna för det nya materialet Hemmakyrka.
Show Notes
Hennes resa har varit från Pingst, via mötet med Svenska kyrkan i Oasrörelsen till anställning inom EFS/Salt för att arbete med barn och unga. Möte Elin Redin och hör henne berätta mer om projektet Hemmakyrka där Salt vill ge verktyg för mötet kring Bibeln över generationsgränserna.