Onder Planologen

#3 Vinex

September 30, 2021 Peter Pelzer & Jannes Willems Season 1 Episode 3
Onder Planologen
#3 Vinex
Show Notes

Een aanhangsel bij de Vierde Nota dat het schopte tot het dagelijks taalgebruik: Vinex. De stereotypen zijn bekend: saaie buitenwijken, tegenpolen van de bruisende stad. Maar klopt dit beeld wel? Onder Planologen gaat op zoek naar de ‘ware’ Vinex. Dit doen we met Vinex-historicus Ries van der Wouden en stedebouwkundige-in-ruste Riek Bakker. Een tocht langs voorbeelden, definities en onterechte beelden, die ons deed aanbelanden in het hart van het planologisch metier; hoe zorg je dat een visie gerealiseerd wordt? In Bakkers woorden: “Ik had razende haast. Het aambeeld is nu gloeiend. Als we nu niet slaan gaat het aan mij voorbij.” 

 Gasten: 

  • Riek Bakker is stedebouwkundige-in-ruste. Ze gaf de ruimtelijke orde van Nederland vorm als directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam, hoogleraar stedenbouwkunde aan de TU Eindhoven en als bedenker en realisator van de plannen voor Leidsche Rijn. In november verschijnt haar boek De ruimte van Riek.
  • Ries van der Wouden is Senior Wetenschappelijk Medewerker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is auteur van het boek Ruimtelijke Ordening (met Len de Klerk) en redacteur van De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015.