Hockeypanda podcast
Avsnitt 2: "Strandhallen kommer alltid att vara hemma"